MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı: NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK

Adresi: Karpuzsekisi, 35. Sk. No:37 D:23, 38070 Kayseri Osb/Melikgazi/Kayseri

Telefon: +90 352 502 33 43

E-mail: www.nokhba.com.tr / info@nokhba.com.tr

1.2- ALICI:

İşbu sözleşmede ”ALICI” olarak anılacaktır.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın www.nokhba.com.tr internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformları üzerinden sipariş talebinde bulunduğu ve ön bilgilendirme formu ve ayrıca işbu sözleşmenin 2. maddesinde nitelik ve şartları açıkça belirtilen ürünlerin alım/satımına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.GENEL HÜKÜMLER

3.1. ALICI, www.nokhba.com.tr internet sitesinde ve/veya diğer online satış platformlarında yer alan, işbu sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ek ödemeler ve ödeme şekli, ürünün teslimatı, cayma ve iade hakkı ile başvurabileceği yasal yollar ve başvurma şekline ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı ve NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından, işbu sözleşmeden önce, kalıcı veri saklayıcısı ile gönderilen ön bilgilendirme formunu okuyup anladığını ve kalıcı veri saklayıcısı yolu ile onayladığını beyan eder.

3.2. ALICI, işbu sözleşmenin ifasından önce ve sırasında vermiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından kendisine bildirimde bulunmak için kullanılacağını, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri yazılı olarak NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK’ne bildirme yükümlülüğü bulunduğunu aksi halde NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK’nin oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.3. ALICI, kendisi ile birlikte ürünü teslim alacak veya ürünü birlikte kullanacağı kişilere ilişkin verdiği kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK’nin hiçbir hal ve şartta sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın satın almış olduğu ürüne ilişkin NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından kendisine yapılan uyarı ve bildirimleri ürünü birlikte kullanacağı kişi/kişilere ilettiği kabul edilir.

3.4. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK , sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, verilen sipariş ile aynı niteliklere sahip, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte ALICI’ya teslim etmekle yükümlüdür. ALICI, işbu sözleşme ile satın aldığı ürün/ürünlerin kendisine teslimi sırasında, montaj ve kurulumu yapılmadan önce, ürünün sipariş verdiği ürün ile aynı ve/veya hasarlı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. ALICI tarafından, kendisine teslim edilen ürünün yanlış veya hasarlı olduğu tespit edilirse bu hususta derhal NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK ‘ne yazılı bilgi verilmeli ve söz konusu ürün, ambalajı açılmamış şekilde, en geç teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde iade edilmelidir. Aksi halde, sözleşme konusu ürünün ALICI ve/veya ürünü teslim alan kişi tarafından hasarsız ve tam olarak teslim aldığı kabul edilir.

3.5. ALICI tarafından sipariş verilen ürün/ürünler, işbu sözleşmenin kurulmasından itibaren 30(otuz) günü geçmemek kaydı ile ön bilgilendirme formu ve sipariş ekranında belirtilen süre içinde ALICI’ya teslim edilir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin, mücbir sebepler(savaş, olağanüstü hal, doğal afetler vb), nakliye/kargo firmasından veya NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK ‘nin müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle 30(otuz) gün içinde teslim edilememesi halinde NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK sorumlu tutulamaz. Ancak işbu halde ALICI’ nın siparişini ücretsiz iptal veya imkansızlığın ortadan kalkmasından sonra ürünün teslimini talep hakkı bulunmaktadır. ALICI’ nın iptal hakkını kullanması halinde, yazılı iptal bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

3.6. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimi NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından ALICI’ya teslim edilir. Ürün/ürünlerin teslimi NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından teslim edilecek yere, kapıdan teslim edilmek üzere ücretsiz olarak yapılır.

3.7. Ambalajı açılmış ürünlerin, sağlık ve hijyen sebepleri ile hiçbir şekilde iadesi kabul edilmez.

3.8. Sözleşme konusu ürünün garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.

3.9. ALICI, sözleşme konusu ürünün garanti süresi içinde ücretsiz tamir ve bakımı için NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK ‘ne başvuruda bulunabilir. ALICI, garanti süresi içinde yapacağı tamir ve bakım taleplerini 0386 272 10 70 numaralı telefonu arayarak oluşturacağı kayıt ile iletecektir. ALICI’ nın oluşturduğu tamir ve bakım talepleri, NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından en kısa süre içinde yerine getirilecektir. Garanti süresi dolan ürünlere ilişkin tamir ve bakım masrafları konusunda ALICI ayrıca bilgilendirilir.

3.10. ALICI, işbu sözleşmenin kabulü ile satın aldığı ürünün kullanımına ilişkin yasa ve kurallara, NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından kendisine bildirilen ve ayrıca ALICI’ nın bilmesi gerektiği kabul edilen, ürünün kullanımına ilişkin tüm kurallara uyacağını, ürünün kullanımı sırasında üçüncü kişilerin can ve mal güvenliği ile diğer tüm haklarına saygı duyacağını, aksi halde ALICI ile sözleşme dışı 3. kişiler arasında doğacak ihtilaf ve uyuşmazlıklardan NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK ‘nin hiçbir hal ve şartta sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.11. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK , www.nokhba.com.tr internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yer alan mevcut ürün ve ürün içerikleri ile kullanım koşulları ve diğer bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, www.nokhba.com.tr internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yayımlandığı anda yürürlüğe girer. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK , değişiklik ve güncelleme yapmasından ve/veya teknik sebepler veya yer sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle yapamamasından doğabilecek sipariş ya da ödeme hatalarından dolayı hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

3.12. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK , www.nokhba.com.tr internet sitesinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı(link) verebilir. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK , linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bağlantılara ilişkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktadır. Bu linklerin kullanımından doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmediği gibi, uygun görmediği linklere erişimi kesme hakkını saklı tutar.

4.ÖDEME

4.1. ALICI, işbu sözleşmeyi onaylamadan önce, sözleşme konusu ürüne ilişkin birim fiyat, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ek ödeme ve vergiler, kargo ücreti ve diğer tüm ödemeler konusunda bilgilendirildiğini işbu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul eder.

4.2. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul ile satın aldığı ürüne ilişkin ödeme ile ek ödeme ve vergileri ve varsa kargo ücretini, www.nokhba.com.tr internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformlarında açıkça belirtilen ve NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından kendisine sunulan ön bilgilendirme formunda bildirildiği şekil ve şartlarda yapmak zorundadır. ALICI’ nın ödeme ve ödemeye ilişkin tüm yükümlülükleri kendisine aittir. ALICI, işbu sözleşmeye konu ürün/sipariş dışında kalan tüm ürün ve hizmet alımlarının işbu sözleşme kapsamı dışında olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK , www.nokhba.com.tr internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yer alan fiyatlandırmalarda, yer sağlayıcıdan kaynaklanan hatalar dahil olmak üzere herhangi bir sebepten doğan eksik ya da yanlış fiyatlandırmaları düzeltme/değiştirme hakkını saklı tutar.

4.4. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK , işbu sözleşme bedelini bağlı bulunan bayi, acente ve diğer satış birimleri adına tahsil eder. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul ile NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından sözleşme bedelinin satış yapan bayi, acente veya diğer satış birimleri adına NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından tahsil edilmesini kabul eder. İşbu halde, sözleşme bedeline ilişkin fatura, satış yapan bayi, acente ya da diğer satış birimleri tarafından ALICI’ya gönderilir.

4.5. ALICI, sözleşme konusu ürünün ödemesini işbu sözleşmenin kurulması esnasında seçmiş olduğu ödeme yöntemi ile yapmak zorundadır.

4.6. ALICI’nın kredi kartı/banka kartı ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde ürün bedeli, işbu sözleşmenin onaylanmasından sonra, ALICI tarafından bildirilen kredi kartı/banka kartı bilgileri kullanılarak NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından tahsil edilir. Ödemenin belirtilen kredi kartı/banka kartından tahsil edildiğine ilişkin ALICI’YA bilgilendirme gönderilir. ALICI tarafından kredi kartı/banka kartı bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi, banka ve finans kuruluşlarından kaynaklanan problemler ve/veya ALICI ile banka/finans kuruluşları arasındaki ihtilaf sebebi ile ödemenin tahsil edilememesi halinde sipariş kabul edilmez ve işbu sözleşme taraflar arasında hüküm ifade etmez.

4.7. ALICI’ nın, kredi kartı/banka kartı ile ödeme seçeneklerini kullanması halinde, ödeme için kullandığı kredi kartı/banka kartı bilgilerinin eksik ya da hatalı olması, başkasının bilgileri kullanılarak oluşturulan kredi kartı/banka kartının kullanılması, kartın başkasına ait olması ve/veya kredi kartı/banka kartının çalıntı olması hallerinde doğacak uyuşmazlık, zarar ve cezalardan NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

5.CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak paketi/ambalajı açılmış, kullanılmış ve/veya ambalajı açılmamış dahi olsa hasar görmüş ürünler hiçbir şekilde iade alınmaz ve bu durumda ALICI’nın cayma talebi reddedilir.

5.2. ALICI, cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin bildirimi 0386 272 10 70 numaralı telefonu arayarak oluşturacağı kayıt ile oluşturabilir.

5.3. Cayma hakkı kullanılan ürün/ürünler, NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından ALICI’nın teslimat yapılan adresinden iade alınır.

5.4. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK , ALICI tarafından yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14(ondört) gün içinde iade edilen ürün/ürünlerin bedelini iade etmekle yükümlüdür. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından yapılacak iadeler, ALICI tarafından yapılan ödeme aracına uygun olarak yapılacaktır. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK , yapılan iadenin ALICI’ya ulaştırılması sırasında, ALICI tarafından kullanılan ödeme aracı, ödeme kuruluşları ve/veya bankalar tarafından uygulanan ek ücret, kesinti, taksitlendirme ve vadelere ilişkin uygulamalardan ve ALICI ile söz konusu ödeme kuruluşları arasında doğacak ihtilaflardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

6.BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI tarafından kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul edilen bu sözleşmeye ilişkin ve bu sözleşme ile satın alınan ürüne ilişkin tüm talep ve yazışmalar tarafların bildirmiş olduğu e-mail adresleri üzerinden yapılacaktır. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından ALICI’nın bildirmiş olduğu e-mail adresine yapılan tüm bildirimler, ALICI’ ya teslim edilmiş sayılacaktır. ALICI’ nın tüm talep ve değişikliklerini NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK ‘ın info@nokhba.com.tr e-mail adresine bildirme yükümlülüğü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir.

Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-mail yazışmaları ile www.nokhba.com.tr veri tabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

7.KİŞİSEL VERİLER

İşbu sözleşmenin imzalanmasından önce ve devamı sırasında NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından edinilen ALICI’ya ait kişisel veriler, NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK ’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanıldığı ve silinmesi talep edilmediği sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK ve NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK ’a bağlı bağlı bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, mağaza ve satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubeleri, daha iyi hizmet verebilmek adına ALICI’ya ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve nakliye/montaj hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşabilir. ALICI, kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul ettiği işbu sözleşme ile, kişisel verilerinin işlenmesi konusunda NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK ’ a açık onay vermektedir.

8.İHTİLAFLAR

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi yönünde azami gayret gösterilecektir. Çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklar için ALICI’ nın Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınır ve yaşadığı yere göre, İlçe Tüketici Hakem Heyeti, İl Tüketici Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemelerine başvuru hakkı bulunmaktadır. Mahkeme yolu ile çözülecek uyuşmazlıklarda KAYSERİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir

8 madde ve 4 sayfadan ibaret işbu sözleşme, NÖBETOĞLU ÜTÜ MASASI VE KURUTMALIK tarafından detaylıca okunup müzakere edilmek üzere kalıcı veri saklayıcısı yolu ile ALICI’ ya gönderilmiş, ALICI tarafından okunup, anlaşılarak kalıcı veri saklayıcısı yolu ile onaylanmıştır.